Slik rammes de fattigste av koronakrisen

For første gang siden 1990-tallet øker global fattigdom.

Minst 500 millioner mennesker vil havne i fattigdom som følge av koronakrisen, ifølge en FN-studie. FNs bærekraftsmål 1 om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030 står nå i stor fare: Minst 60 millioner mennesker vil havne i ekstrem fattigdom, advarer Verdensbanken.

Utdanning er et viktig verktøy for å komme ut av fattigdom


Før koronakrisen hadde hele 9 av 10 barn og unge  i verden tilgang til  utdanning. Men nå må mange barn og unge bidra til å skaffe levebrød i familien, og foreldrene har ikke lenger råd til å betale for skolegang.

Jo lenger situasjonen varer, jo større sannsynlighet er det for at barn og unge vil droppe ut av  utdanningsløpet  for godt. Dette gjelder særlig jenter.

Fanny er hjemme fra skolen

Fanny er 12 år, kommer fra Mali og er til vanlig elev ved en av våre skoler. Mens skolen fortsatt er stengt, prøver hun å lære mer hjemmefra på egenhånd.

Selv om skolene er åpnet igjen, er hun absolutt en av dem som står i fare for aldri å komme tilbake dit. Fanny har allerede to utfordringer: Hun er på vei inn i tenårene og hun er jente. Jenter på denne alderen er sårbare i forhold til å måtte avslutte skolegang. Nå har Fanny fått enda en utfordring: korona-epedimien fører til dårligere økonomi og dermed øker sjansen for at skolegang blir byttet ut med ekteskap eller arbeid.

– Fordi mange familier mister inntekt under pandemien, må barna bidra. I Mali er det flere barn som er sendt til uformelle gullgruver for å jobbe.

Vi frykter at mange av disse barna aldri vil få lov til å gå på skolen igjen, sier Rokiatou Dembele, Strømmestiftelsens regiondirektør i Vest-Afrika.

Lærerne som forandrer verden

Utdanning er avgjørende i kampen mot fattigdom. På skolen lærer du å lese og å skrive. Du lærer om samfunnet rundt deg, om klima, om verden. Skole er også en viktig arena for livsmestring og vennskap. Alt dette kjenner vi igjen fra skolehverdagen i Norge.

For mange av elevene i vårt arbeid, er også skole en viktig beskyttelse mot barneekteskap og barnearbeid. De lokalt ansatte lærerne er sanne helter som hver dag er med på å bekjempe fattigdom ved å gi barn utdanning og livsmestring.

Vi står alle sammen i kampen mot fattigdom!

- Arbeidet med FNs bærekraftsmål kan bli satt flere år tilbake som følge av koronakrisen. I en tid med store behov for umiddelbar humanitær bistand, må vi ikke glemme viktigheten av det langsiktige arbeidet med utdanning og jobbskaping.

Rapportene vi får fra lærere og våre lokale partnere viser enorm kreativitet og pågangsmot, med alternative undervisningsformer og personlig oppfølging av elever. De jobber tett sammen med lokale myndigheter. Men samtidig er de svært bekymret for langtidseffektene av denne krisen, sier Kristine Storesletten Sødal, generalsekretær i Strømmestiftelsen.